ENLLAÇATS PER LA LLENGUA

L’escola de Ses Comes a favor de l’ensenyament en català 
El claustre de professors i el Consell Escolar de l’escola pública de Ses Comes de Porto Cristo, ha aprovat per unanimitat sumar-se a la campanya “Enllaçats pel català” per reivindicar poder seguir ensenyant a l’alumnat amb la llengua pròpia d’aquesta terra a partir del curs vinent.
La Conselleria d’Educació i Cultura té previst, pel proper curs, que els pares i mares puguin escollir la llengua d’ensenyament, catalana o castellana, pels seus fills i filles durant els cursos d’educació infantil i primer de primària.
Aquest fet suposarà separar els infants per raons de llengua. Pensam que la millor manera d’educar i d’integrar l’alumnat és facilitar que tots participin de les mateixes experiències i convisquin culturalment junts enriquint-se amb les aportacions de tots.
Els infants de famílies castellanoparlants o catalanoparlants, tenen assegurat el domini de la llengua castellana a través dels mitjans de comunicació presents a tot arreu. A més, des de l’escola s’ensenya el castellà durant tots els anys que dura la seva escolarització.
Si seguim com ara, fent l’aprenentatge de la lectoescriptura en català, l’alumnat aprendrà a llegir i escriure en dues llengües alhora; en canvi, elegir l’aprenentatge de la lectoescriptura en castellà és elegir que només n’aprenguin una.
El projecte lingüístic de l’escola de Ses Comes és en català, i el fet de començar per aprendre el castellà durant els primers cursos, farà que els infants no catalanoparlants tenguin dificultats per seguir la vida acadèmica a partir de segon primària, curs a partir del qual la llengua d’ensenyament serà el català.
Per aquests motius, la comunitat educativa del col·legi públic de Ses Comes mostra públicament la seva preocupació i rebuig a aquesta mesura, i ha decidit penjar a la façana de l’escola un llaç amb la senyera per defensar l’actual model d’immersió lingüística.

1 comentari: